Белина - Скопје

Бои и лакови
Алати за градежништво
Земјоделски алати
Машини
Автокозметика

Промоција на производи

За нас

Белина дооел Илинден
Дојдете да не посетите во ново изградениот магацин и деловна зграда

Контакт

Адреса

Ул. 10 бр. 114 Кадино 1041 ИЛИНДЕН

Телефон/Факс

+389 02/2700 999
+389 02/2700 800

Електронска пошта

belinainfo@belina.com.mk

Жиро сметки

Тутунска банка Скопје
210-0480392201-98

Еуростандард банка Скопје
370-0111000193-61

Прокредит Банка - Скопје
380-1000679001-05

Халк Банка - Скопје
270-0480392201-08